SAIK Strike 2021

Torsdagen den 6 januari 18:30

 

  Namn Klubb  
1. Carl Eklund IKW/Köping BK
2. Tony Eklund IKW/Köping BK
3. Hans Bergman Sandvikens AIK BK (R)
4. Raymond Jansson BK Jösse
5. Mats Holm Sandvikens AIK BK (R)
6. Linus Olsson Sandvikens AIK BK
7. Mikael Olsson BwK Ankaret
8. Markus Jansson Team Pergamon BC
9. Ewa-Lena Bichsel Sandvikens AIK BK (R)
10. Bilbo Bichsel Sandvikens AIK BK (R)
11. Hasse Olsson BK Glam
12. Thomas Persson Sandvikens AIK BK
13. Magnus Andersson Sandvikens AIK BK (R)